เจนเนอราลี่ …ผู้แข่งขันหลักในธุรกิจประกันของโลก

เรื่องราวของบริษัทประกันอายุเกือบ 200 ปีที่ขยายสาขาไปกว่า 60 ประเทศ ด้วยรายรับ เป็นบริษัทประกันอันดับ 1 ในอิตาลีและเป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก*

เจนเนอราลี่ เป็นผู้แข่งขันหลักในธุรกิจประกันของโลก เกือบสองร้อยปีที่เจนเนอราลี่ก่อร่างสร้างกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ขยายสาขาไปกว่า 60 ประเทศ โดยมีเบี้ยรายรับรวมมากกว่า 74 พันล้านยูโร ในปี พ.ศ. 2558 และมีสินทรัพย์มูลค่ากว่า 480 ล้านยูโรภายใต้การบริหาร ด้วยรายรับและสินทรัพย์ที่มีทำให้เจนเนอราลี่เป็นบริษัทประกันอันดับ 1 ในอิตาลีและเป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก*

Gen-Annual-Report-2015-re

นอกจากนี้ เจนเนอราลี่ยังได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทประกันที่มีรายได้มากเป็นอันดับ 6 ของโลก** และเป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีความชาญฉลาดที่สุดในโลก ***

จากพื้นฐานความเชี่ยวชาญระดับสากลของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ความมั่นคงและเครือข่ายของบริษัท ทำให้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีความก้าวหน้าและโดดเด่น อีกทั้งยังเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและน่าจับตามองอีกแห่งของประเทศไทย

*ข้อมูลการจัดอันดับของ Fortune Global 500  ณ ปี 2015 ในแง่ของ “The world’s 500 largest companies”
**จากการจัดอันดับของ Fortune Top Ten Global Insurance Companies by Revenue 2013 (US $ Bn)
*** จากการจัดอันดับ “50 smartest Companies 2015” ของ MT Technology review