กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่

เจนเนอราลี่ เป็นผู้แข่งขันหลักในธุรกิจประกันของโลก ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโต การพัฒนา และสวัสดิภาพของสังคมในยุคปัจจุบัน

กว่าสองร้อยปีที่เราก่อร่างสร้างกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ที่ขยายสาขาไปกว่า 60 ประเทศ กว่า 470 บริษัทจดทะเบียน และด้วยพนักงานกว่า 76,000 คน เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านมาตรฐาน และเป็นผู้นำตลาดยุโรปในธุรกิจประกันภัยภาคค้าปลีก โดยเริ่มพัฒนาจากฐานกลุ่มลูกค้าปลีกปัจจุบันของเรากว่า 50 ล้านราย จากที่มีอยู่ทั้งหมด 72 ล้านราย

ในช่วงปีที่ผ่านมา เราทำการจัดระเบียบองค์กรครั้งใหญ่ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจหลักของเรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การบริหารสินทรัพย์ของเราเป็นระบบมากขึ้น ลดความซับซ้อน และช่วยให้ระบบการบริหารจัดการโปร่งใสมากขึ้น การจัดระเบียบครั้งนี้คือการก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น ด้วยแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลยุทธ์เชิงการค้าที่สดใหม่ และแข็งแกร่งมากขึ้นในฐานะแบรนด์ระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ บริษัทของเรายังตระหนักถึง และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบของบริษัทที่พึงมีต่อสังคม ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นสิ่งที่พึงกระทำตามหลักของวิชาชีพผู้รับประกันภัย แต่เพราะเราใส่ใจและห่วงใยในชุมชนที่แวดล้อมเรา

  • เป็นที่รู้จัก และมีสาขาอยู่ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
  • ลูกค้ากว่า 72 ล้านรายทั่วโลก
  • มีรายได้จากเบี้ยประกัน มูลค่ากว่า 7 หมื่นล้าน (ร้อยละ 67 จากนอกประเทศอิตาลี)
  • มีสินทรัพย์มูลค่ากว่า 480 ล้านยูโรภายใต้การบริหาร
  • พนักงานกว่า 76,000 คน
  • 1 ใน 50 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตัวเลขสถิติจากปี 2014 (ที่มาของข้อมูล: Fortune Global 500)