คณะกรรมการบริหาร

เจนเนอราลี่ ประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

awok-gen-annual-report-2016-01

คณะกรรมการบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

awok-gen-annual-report-2016-02