กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ

กลยุทธ์ล่าสุดของเจนเนอราลี่นั้นมีจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายหกข้อดังต่อไปนี้

sp

  • ยกระดับทั้งประสบการณ์ และคุณค่าสำหรับลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ที่มีความโปร่งใส่ มีความเฉพาะเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน ยืดหยุ่น และมีความสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบรับความต้องการและความคาดหวังใหม่ๆ ของลูกค้า
  • สนับสนุนสมรรถภาพของตัวแทนจำหน่าย ผู้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเราเสมอมา ด้วยการนำเสนอเครื่องมือ บริการ และแผนบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าใหม่ๆ สำหรับช่องทางตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งนำแผนการจำหน่ายผ่านช่องทางแบบผสมผสานมาปรับใช้แบบครบวงจร
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ในทุกๆ หมวดสินค้า และบริการ (ประกันอสังหาริมทรัพย์ และประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่เข้าใจง่าย ใช้ได้สะดวก มีความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมต่อผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง นอกจากนี้เรายังขยายคำจำกัดความของคำว่า “ความคุ้มครอง” จากที่เคยเป็นแค่การบริหารอุบัติเหตุ ไปสู่การดูแลเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการป้องกันการเกิดเหตุ หากเกิดเหตุ เราก็จะช่วยจัดการบริหารอุบัติเหตุ และอุบัติภัย ตลอดไปจนถึงขั้นตอนการดูแลรักษา และพักฟื้น เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ในระยะยาว
  • เพิ่มความคล่องตัว และประสิทธิภาพ ด้วยแผนธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบปฏิบัติการของเราในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ระบบปฏิบัติงานภายในของเราเอง ไปจนถึงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการยึดหลักสำคัญสามข้อของเรา คือ ความมีวินัย ความเรียบง่าย และความตั้งใจแน่วแน่ ซึ่งเราได้เริ่มใช้ในกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ และในปัจจุบันได้แสดงผลลัพธ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งแล้ว
  • เปิดกว้างรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี กระบวนการปฏิบัติงาน สินค้า และบริการ โดยการจัดตั้งศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งทุ่มเทให้กับการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อรวบรวม และพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญที่กลุ่มบริษัทในภูมิภาคได้เรียนรู้ และสั่งสมในช่วงไม่กี่ปีมานี้ นอกจากนี้ เราจะยังคงเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้นำตลาดในแต่ละภาคอุตสาหกรรม
  • สนับสนุนความสามารถ และความมีส่วนร่วมของบุคคลากร ด้วยการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ เพราะเราเห็นความสำคัญของบุคลากร และตระหนักดีว่าบุคลากรคือปัจจัยสำคัญ ผู้ซึ่งพัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสาขาอยู่ในนานาชาติ เช่นบริษัทของเรา