survivor bags

เจนเนอราลี่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะผู้บริหาร เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ส่งมอบถุงยังชีพแก่กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม
อพวช.

เสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

อ่านเพิ่มเติม
CCF-tn

‘เจนเนอราลี่’ มอบทุนสนับสนุนจากโครงการ ‘วันละเหรียญ…เปลี่ยนอนาคตน้อง’ แก่เด็กและเยาวชนในมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่ออนาคตทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ได้ร่วมมอบทุนสมทบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท จากโครงการ ‘วันละเหรียญ...เปลี่ยนอนาคต’

อ่านเพิ่มเติม
IMG_3963-tn1

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ แต่งตั้ง “กรกฤต คำเรืองฤทธิ์” ขึ้นแท่น “ซีอีโอ เจนเนอราลี่ประกันภัย”

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ดัน "กรกฤต คำเรืองฤทธิ์" ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม