เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ คปภ. ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked)

logo-gen-god-white-01

ปัจจุบัน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในช่วงเริ่มต้น  บริษัทฯ จะเริ่มเสนอขายผลิตภัณฑ์ Unit-linked ประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium)  ทั้งนี้ โปรดติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และกำหนดวันเปิดขายอย่างเป็นทางการตามช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ อีกครั้ง


ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลกรมธรรม์

โทร: 02-612-9888 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
อีเมล: info@generali.co.th หรือ generali365@generali.co.th
Line ID:  @generali365 (วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8.30 น. – 20.00 น.)
Facebook: Generali365 Fan page