ให้ค่ารักษาหลักล้าน ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง

ประกันสุขภาพ GEN HEALTH LUMP SUM

จุดเด่นของ GEN HEALTH LUMP SUM
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี

  จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง โดยไม่จำกัดวงเงิน
  ในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี

  จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง โดยไม่จำกัดวงเงิน
  ในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี

  จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง
  โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง
  สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี

  กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

 • ดูแลและคุ้มครองทั้งโรคทั่วไปและโรคร้าย

 • มีค่าห้องสูงสุด 8,000 บาท / วัน*

  กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

รายละเอียดและผลประโยชน์ของ GEN HEALTH LUMP SUM
 • อายุที่รับประกันภัย: ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี

 • ไม่ตรวจสุขภาพ**

 • รักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ 30 ครั้ง / ปี

 • ยื่นบัตร Care Card ก็เข้ารับการรักษาได้ทันที
  และมีเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำกว่า
  293 แห่งทั่วประเทศ

 • วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 15 บาท / วัน***

หมายเหตุ

 • * แผน 4 สำหรับการรักษาแบบห้องผู้ป่วยปกติ (ค่าห้องที่ระบุในกรมธรรม์รวมถึงค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล)

 • ** เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย

 • *** คำนวณเบี้ยประกันภัยแบบรายปี แผน 1 (คุ้มครองเฉพาะกรณีการรักษาผู้ป่วยใน) ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 26-30 ปี

 • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

 • เบี้ยประกันภัยนี้ ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!

หรือติดต่อเบอร์ 02-022-8222 (จันทร์-ศุกร์ : เวลา 08.30-19.00 น.)

ยอมรับเงื่อนไข

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เลือกแผนประกันภัยที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
 • สำหรับคนโสด/ มนุษย์เงินเดือน

 • สำหรับคนที่เรารัก