ข้อมูลสำคัญสำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)


เจนเนอราลี่ มอบความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยทุกท่าน โดยให้ความคุ้มครองการเข้ารักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) ทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันภัยกลุ่มครอบคลุมการเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital)
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตามเกณฑ์การส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทาง

ตามผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

โดยสามารถใช้บริการ Fax Claims ได้ที่โรงพยาบาลคู่สัญญา 500 กว่าแห่งทั่วประเทศ

หมายเหตุ :

  1. โรงพยาบาลสนามหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดตั้งหรืออนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข
  2. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์และต้องมีแบบคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ทุกครั้ง

ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

4 สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองโควิด-19

รายชื่อ Hospitel ที่โรงพยาบาลต้นทางเป็นรพ.คู่สัญญากับเจนเนอราลี่

แนวทางการพิจารณาให้ความคุ้มครองการตรวจโรคติดเชื้อโควิด-19

คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับกรมธรรม์ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

 Coronavirus (COVID-19) Coverage announcement of Generali Group Employee Benefit Policy

คำถามที่พบบ่อย


ติดต่อสอบถามข้อมูล
GENERALI CARE CENTER 

โทร:               1394 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
Line ID:      Generali Thailand แอด Line
Facebook:  Generali Thailand คลิก
Mobile Application: Generali 365 (ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Andriod และ iOS) ดาวน์โหลด
หมายเหตุ: Application สนับสนุน Android ที่เวอร์ชั่น 9 และ iOS 10.0 ขึ้นไปเท่านั้น


สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันกลุ่ม Add Line @GenBuddy

สอบถามข้อมูลความคุ้มครองรายละเอียดกรมธรรม์ประกันกลุ่ม ฮอตไลน์ โทร 089-499-6918 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง