ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2563 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564


ช่องทางที่ท่านสามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

 • ขณะนี้ท่านสามารถขอเอกสารผ่านระบบอัตโนมัติได้ทันที ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ขั้นตอนการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางช่องทางออนไลน์


ดาวน์โหลดผ่าน LINE Official Account @Generali Thailand

 1.  Add Line : Generali Thailand แอด Line
 2. เมื่อเข้าสู่ LINE : Generali Thailand แล้ว เลือกเมนูบริการออนไลน์ “ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย” หรือพิมพ์ “ลดหย่อนภาษี”
 3. ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบ LINE ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์ที่เคยให้ไว้กับทางบริษัท (ทำครั้งแรกเท่านั้น)
 4. ระบบจะแสดงรายการกรธรรม์ของคุณทั้งหมด สามารถเลือกบันทึกไฟล์ลงเครื่องหรือส่งอีเมลล์
  (การบันทึกไฟล์ .PDF บนเครื่องสำหรับ android สามารถบันทึกลงเครื่องได้เลย ส่วน iOS ขึ้นอยู่กับ Application ที่ ใช้งานบนเครื่อง)
 5. ไฟล์ที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถนำไปยื่นภาษีออนไลน์ได้เลย

คลิก เพื่อดูวิธีการดาวน์โหลดผ่านช่องทาง LINE @Generali Thailand


ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น Generali 365 

 1. สามารถดาวน์โหลดแอป Generali 365 คลิก หรือค้นหาคำว่า Generali 365 ที่หน้า App Store และ Play Store
 2. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Generali 365 ด้วย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. ไปที่เมนูหลัก จากนั้น เลือกเมนู “Tax Certificate” จะพบข้อมูลกรมธรรม์ ที่สามารถขอหนังสือรับรองเอกสารการชำระเบี้ยได้
 4. เลือกบันทึกหนังสือรับรองในรูปแบบไฟล์ PDF ลงเครื่อง (Save to device) หริอส่งอีเมลล์ (Email)
 5. กรอกอีเมลที่คุณต้องการจัดส่ง จากนั้นกด ยืนยัน
 6. หนังสือรับรองจะถูกส่งให้คุณในรูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ได้ทันที ไปยังที่อีเมลล์ที่คุณได้ระบุไว้

คลิก เพื่อดูวิธีการดาวน์โหลดผ่าน Mobile Application

หมายเหตุ: Application สนับสนุน Android ที่เวอร์ชัน 9.0 และ iOS 10 ขึ้นไปเท่านั้น


ดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Website 

 1. เข้าสู่ระบบ Generali 365 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ คลิก
 2. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Generali 365 (สำหรับผู้ที่เคยสมัคร Generali 365 มาก่อนหน้านี้ สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน และ OTP เป็น Password เข้าใช้ได้ทันที)
 3. ยืนยันข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ด้วย ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด
 4. คลิกเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการดาวน์โหลดใบลดหย่อนภาษี
 5. คลิกปุ่ม “ขอใบลดหย่อนภาษี” เพื่อ Preview
 6. ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ได้ทันที

คลิก เพื่อดูวิธีการดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Website


ทำไมเบี้ยประกันที่ชำระไปไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้ทั้งหมด

 • สามารถดูเงื่อนไขจากกรมสรรพากร ได้ที่นี่ คลิก เป็นไปตามเงื่อนไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 334 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากร และตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้
 • สามารถดูเงื่อนไขได้จาก ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๒ ก วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผ่าน คลิก
 • กรณีชำระเงินค่าเบี้ยประกันเกินไว้ การชำระเบี้ยประกันภัย และการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีต้องเป็นไปตามจำนวนเบี้ยที่ระบุในกรมธรรม์ กรณีการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ชำระเพื่อประกันชีวิต และสุขภาพ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูล
GENERALI CARE CENTER 

โทร:               1394 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
Line ID:      Generali Thailand แอด Line
Facebook:  Generali Thailand คลิก
Mobile Application: Generali 365 (ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Andriod และ iOS) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: Application สนับสนุน Android ที่เวอร์ชั่น 9 และ iOS 10.0 ขึ้นไปเท่านั้น