รวมสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองโควิด-19

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้ผู้คนต่างตระหนักถึงความอันตรายในครั้งนี้กันมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการหันมาซื้อประกันที่คุ้มครองโควิด-19 แต่การซื้อประกันโควิด-19 นั้นควรตรวจสอบถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้แน่ชัดว่าครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง เช่นเดียวกับประกันสุขภาพทั่วไปนั้นครอบคลุมไปถึงโควิด-19 หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องกลุ้มใจและกุมขมับทีหลังเมื่อประกันไม่คุ้มครอง โดยล่าสุด “เจนเนอราลี่” ได้แนะลูกค้าเจนเนอราลี่ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองโควิด-19 ตามกรมธรรม์

เริ่มจากสิทธิประโยชน์แรก “คุ้มครองการตรวจโควิด-19 ให้การคุ้มครองทันทีสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) โดยสามารถเลือกวิธีการตรวจได้ทั้งแบบ Rapid Test  (ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส) ด้วยการเจาะเลือด และวิธี Real-time PCR (การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส) ด้วยการเก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข

สิทธิประโยชน์ต่อมาคือ “คุ้มครองการเข้ารักษาโควิด-19 ซึ่งจะให้การคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ได้ทำไว้ทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันภัยกลุ่ม ภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) ตามผลประโยชน์ความคุ้มครอง ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ สามารถเข้าพักรักษาได้ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

 

นอกจากนี้ยังมี “ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19” คุ้มครองการเจ็บป่วยจากผลข้างเคียงหรืออาการแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับลูกค้าเจนเนอราลี่ที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยใน (HS rider) และผู้ป่วยนอก (OPD rider) สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางตัวแทน รวมถึงประกันสุขภาพกลุ่ม (สำหรับช่องทางประกันกลุ่ม) จะได้รับสิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ เจนเนอราลี่ ขอสนับสนุนให้คนไทยทั่วประเทศ ร่วม #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่  และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพที่คุ้มครองโควิด-19 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://generali.co.th/services/covid-19-faq/ หรือติดต่อทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1394

หมายเหตุ เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข