รายชื่อผู้เสนอขายกรมธรรม์เจนเนอราลี่

รายชื่อผู้เสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือ ธนาคาร

รายชื่อนายหน้าประกันชีวิตประเภทธนาคาร

 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)


รายชื่อนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล

 • บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จำกัด
 • บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


รายชื่อผู้เสนอขายกรมธรรม์ผ่านช่องทางโทรศัพท์

 • ติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
  โทร 1394
  เวลาทำการ
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 20:00 น.
  วันเสาร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.